Web Design & Development

Krijimin e Web Aplikacioneve me PHP, ASP.NET dhe Web faqeve me CMS si WordPress, Joomla, DotNetNuke.