Punet tona

Ueb faqe e punuar për Bankhaus Lampe
Ueb faqe e punuar nga pjesa e dizajnit, theme ne WordPress dhe module të shtuara për nevoja të klientit nga Gjermania - BANKHAUS LAMPE. Një mostër e faqës e publikuara në server testuese : http://bhldigital.probit-studentprojects.com/  
Aplikacioni i Rrjeteve Sociale për një kompani Zvicerane
Për gati një vit, ne kemi punuar për zhvillimin e një platforme të rrjeteve sociale për një fillestar të bazuar në swiss. Platforma është e bazuar në ueb, me pjesën e përparme Angular JS / CSS / Bootstrap dhe PHP [...]
Replikimi i sistemit të MIS në disa Komuna
Replikimi i sistemit të MIS në disa Komuna Me ndihmën dhe financimin nga projekti #RESI , në Drejtorinë e Bujqësisë në Komunën e Kamenicës, Novobërdës dhe Ranillugut, u bë replikimi i sistemit për menaxhimin e informacioneve për bujqësi dhe [...]
Digjitalizimi i të dhënave përmes krijimit të sistemi MIS
Digjitalizimi i të dhënave përmes krijimit të sistemi MIS Me ndihmën dhe financimin nga projekti #RESI , në Drejtorinë e Bujqësisë në Komunën e Prishtinës u zhvillua dhe instalua sistemi për menaxhimin e informacioneve për bujqësi dhe zhvillim rural. [...]

"If you don’t like something change it.
If you can’t change it, change the way you think about it."