Punet tona

Digjitalizimi i të dhënave përmes krijimit të sistemi MIS
Digjitalizimi i të dhënave përmes krijimit të sistemi MIS Me ndihmën dhe financimin nga projekti #RESI , në Drejtorinë e Bujqësisë në Komunën e Prishtinës u zhvillua dhe instalua sistemi për menaxhimin e informacioneve për bujqësi dhe zhvillim rural. [...]

"If you don’t like something change it.
If you can’t change it, change the way you think about it."