Projekti për Departamentin e Mjekësis Ligjore

Në kuadër të këtij projekti Cambridge ka menaxhuar:

Shih faqen në linkun www.cambridge-ks.com