Ekipi i Ynë

Pjesë të stafit në PROBIT janë profesionistë të dëshmuar në tregun e punës dhe me shkollim adekuat në fushat të cilat ata punojnë. Shumica e stafit në PROBIT kanë përvoje pune mbi 10 vite(shiko në LinkedIN), punë në projekte reale.