Ekipi Ynë

Pjesë të stafit në PROBIT janë profesionistë të dëshmuar në tregun e punës dhe me shkollim adekuat në fushat ku punojnë. Shumica e stafit në PROBIT kanë përvoje pune mbi 10 vite(shiko në LinkedIN), punë në projekte reale gjithashtu ata kanë aftësi të mira në zgjidhjen e problemeve konkrete në punë.

Berat Perçuku

CEO | Software Senior Developer

Burim Avdiu

Web Developer | Software Architect

Armend Shabani

Senior Software Developer

Sarand Kadriu

Web & Graphic Designer

Florent Imeri

Web Developer | Trainer Asistent

Kujtim Prenku

Software Developer

"If you don’t like something change it.
If you can’t change it, change the way you think about it."