TICK Education Center – Web portali

Në kuadër të këtij projekti TICK  ka menaxhuar:

  • Publikimin e informatave për nxënësit/studentët
  • Mundësin e aplikimit të studentëve për mësim dhe menaxhimit të tyre
  • Testimi online i kandidatëve & Kuizet  
  • Paraqitja e plan programeve që TICK ofron
  • Kryerjen e testimit të studentëve

"If you don’t like something change it.
If you can’t change it, change the way you think about it."