Ueb faqe e punuar për Social Lab

Ueb faqe e punuar nga pjesa e dizajnit, theme ne WordPress dhe module të shtuara për nevoja të klientit Social Lab.
http://www.slab-ks.org/

"If you don’t like something change it.
If you can’t change it, change the way you think about it."