Beautylog

BeautyLog është një softuer i cili iu mundëson një menaxhim efikas të salloneve të bukurisë. Softueri mundëson: menaxhimin e informatave të biznesit, stafit të saj, terminet, seancat, pagesat, informatat e klientëve, raporte dhe statistika të ndryshme etj. Ky program punon në rrjetë, me shumë përdorues dhe ofron përdorim shumë të lehtë të të gjitha funksionaliteteve të tij.

"If you don’t like something change it.
If you can’t change it, change the way you think about it."