Dentalog

Dentalog është një program kompjuterik (softuer) i cili iu mundëson klinikave dentare një menaxhim efikas të punëve të përditshme. Klinika dentare do të menaxhojë informatat e saja duke filluar nga: detajet e klinikës, stafit të saj, terminet, trajtimet, pagesat, informatat e pacientit etj. Ky program punon në rrjetë dhe me shumë përdorues, dhe mundëson përdorim shumë të lehtë të të gjitha funksionaliteteve të tij. Dentalog është zhvilluar me teknologjinë e fundit, gjë që ndikon në perofrmancën, qëndrushmërinë dhe jetëgjatësinë e sistemit.

"If you don’t like something change it.
If you can’t change it, change the way you think about it."