Dizajnimi i Ueb faqes për kompaninë Warmrad

Na vjen keq, ky term është i vetëm në LANG%:,: dhe në dispozicion%

"If you don’t like something change it.
If you can’t change it, change the way you think about it."