Web Design & Development Web Design & Development

Zhvillimin e Web Aplikacioneve me PHP & MySQL, ASP.NET & SQL Server me teknikat më të reja.

Other Services
Our Works

Some of our projects realized by our team

Who We are?
Who we are
Our Products

Pjesë të stafit në PROBIT janë profesionistë të dëshmuar në […]

Who we are
Our Team

Stafi në PROBIT është profesonal, me përvoj pune dhe i certifikuar…

Who we are
Our Clients

TICK – Training Institute & Center of Kosova

Who we are
About Us

PROBIT – ofron shërbime ne fushën e Teknologjisë Informative

"If you don’t like something change it.
If you can’t change it, change the way you think about it."