Web Design & Development

Zhvillimin e Web Aplikacioneve me PHP & MySQL, ASP.NET & SQL Server me teknikat më të reja.

News and Events

Migration of SharePoint Server 2010 to 2016
PROBIT has successfully completed the migration of SharePoint 2010 to SharePoint 2016 for Kosovo Cadastral Agency - ACA.   The main tasks in this project are listed below:
 • Optimize services in the current SharePoint 2010 system
 • Save data in [...]
Krijo Web Faqen tuaj tani !
Dëshironi të afirmoni biznesin tuaj? dëshironi qasje me profesionale për klientët? E rritje biznesi të shpejt??? Krijimi i web faqes dhe mundësimi që informatat e biznesit të jenë të qasshme për klientët në çdo kohë dhe nga çdo vend do [...]
TICK Education Center – Web site
Successfully completed the web site for the Professional School TICK Education Center. With this project, TICK has manages:
 • Presentation of curricula that the school offers
 • Reclamation of the next trainings and timetables for them
 • Publishing of information for students
 • [...]
Projekti për Finacco Kosova
Në kuadër të këtij projekti Cambridge ka menaxhuar:
 • Publikimin e informatave për publikun
 • Mundësin e aplikimit të studentëve për mësim dhe menaxhimit të tyre
 • Mundësinë e regjistrimit të degëve të Cambridge dhe paraqitjen në hartë ku ndodhen degët neper [...]
Projekti për Finacco Kosova
Në kuadër të këtij projekti Cambridge ka menaxhuar:
 • Publikimin e informatave për publikun
 • Mundësin e aplikimit të studentëve për mësim dhe menaxhimit të tyre
 • Mundësinë e regjistrimit të degëve të Cambridge dhe paraqitjen në hartë ku ndodhen degët neper [...]
Projekti për Departamentin e Mjekësis Ligjore
Në kuadër të këtij projekti Cambridge ka menaxhuar:
 • Publikimin e informatave për publikun
 • Mundësin e aplikimit të studentëve për mësim dhe menaxhimit të tyre
 • Mundësinë e regjistrimit të degëve të Cambridge dhe paraqitjen në hartë ku ndodhen degët neper [...]

"If you don’t like something change it.
If you can’t change it, change the way you think about it."