Web Design & Development

Zhvillimin e Web Aplikacioneve me PHP & MySQL, ASP.NET & SQL Server me teknikat më të reja.

SISPanel

Information Panel -është një sistem i cili ju mundëson organizatave të shfaqen informatat për klientët e tyre.

"If you don’t like something change it.
If you can’t change it, change the way you think about it."