Digjitalizimi i të dhënave përmes krijimit të sistemi MIS

Digjitalizimi i të dhënave përmes krijimit të sistemi MIS

Me ndihmën dhe financimin nga projekti #RESI , në Drejtorinë e Bujqësisë në Komunën e Prishtinës u zhvillua dhe instalua sistemi për menaxhimin e informacioneve për bujqësi dhe zhvillim rural. Kjo e bënë Prishtinën komunën e parë e cila digjitalizoi të dhënat përmes krijimit të këtij sistemi MIS.

 

"If you don’t like something change it.
If you can’t change it, change the way you think about it."