Migrimi SharePoint 2010 në 2016

PROBIT përfundon me sukses kalimi i SharePoint 2010 në SharePoint 2016 për Agjencia Kadastrale e Kosovës – AKK.

Në projekt u përfunduan:

  • Optimizimin e shërbimeve në sistemin aktual SharePoint 2010
  • Ruajtjen e shënimeve në SharePoint 2010
  • Përgatitjen e ambientit për SharePoint 2013
  • Migrimin nga SharePoint 2010 në 2013
  • Testimin e funksionaliteteve
  • Migrimin nga SharePoint 2013 në 2016
  • Testimin e funksionaliteteve
  • Rregullimin e funksionaliteteve në SharePoint 2016
  • Përfundimi i projektit

Në përfundim të projektit AKK-së iu prezantuan funksionalitetet e reja të SharePoint 2016 ka.

"If you don’t like something change it.
If you can’t change it, change the way you think about it."