Mini Finance

Mini Finance është një web aplikacion i cili iu mundëson një menaxhim efikas të financave për kompani që ofrojnë shërbime. Sistemi ofron: menaxhimin e informatave të biznesit, stafit të saj, klientëve, fatura e blerjeve dhe shitjeve dhe raporte dhe statistika të ndryshme etj. Ky program punon në rrjetë, me shumë përdorues dhe ofron përdorim shumë të lehtë të të gjitha funksionaliteteve të tij.

"If you don’t like something change it.
If you can’t change it, change the way you think about it."