Web Domain & Hosting

PROBIT ofron shërbime për domain name dhe hosting të klasës së parë duke iu garantuar:
– Kualitet
– Performancë
– Qëndrueshmëri
– Ndihmë teknike në çdo kohë
– Jo tarifa të fshehta

Pakot e shërbimeve tona të hosing-ut janë të disenjuara në atë mënyrë që ti përmbushin kërkesat individuale, të bizneseve të vogla, të mesme apo edhe korporatave.
Serverët tanë janë të pajisur secili me procesorë Dual 5530 Gainstown, me nga 8 bërthama, dhe nga 12GB RAM memorje gjë që garanton që serverët do të jenë duke punuar 99.00% të kohës. Për ruajten e shënimeve serverët tanë shfrytëzojnë një varg të RAID-10 disqeve të ruajtura mirë.

Më posht paraqesim detajet bazike të pakove të shërbimeve për domain name dhe hosting:

"If you don’t like something change it.
If you can’t change it, change the way you think about it."