Now Hiring: Are you a driven and motivated 1st Line IT Support Engineer?

Our Products

Pjesë të stafit në PROBIT janë profesionistë të dëshmuar në tregun e punës dhe me shkollim adekuat në fushat ku punojnë. Shumica e stafit në PROBIT kanë përvoje pune mbi 10 vite(shiko në LinkedIN), punë në projekte reale gjithashtu ata kanë aftësi të mira në zgjidhjen e problemeve konkrete në punë

Mini Finance – ofron

1. Menaxhimi i kompanis
2. Menaxhimi i shitjeve
3. Menaxhimi i blerjeve
4. Libri i shitjeve dhe blerjeve
5. Statistika dhe raporte

Çmimi:150 Euro

Mini Finance është një web aplikacion i cili iu mundëson një menaxhim efikas të financave për kompani që ofrojnë shërbime.

SISPanel – ofron

1. Moduli i administrimit ofron:
menaxhimin e videove, fotove dhe lajmeve
2. Dashboard

Çmimi:120 Euro

Information Panel -është një sistem i cili ju mundëson organizatave të shfaqen informatat për klientët e tyre.

Dentalog – ofron

1. Menaxhimi i ordinacës
2. Menaxhimi i stafit
3. Menaxhimi i pacientit
4. Terminin, trajtimet dhe pagesat
5. Statistika dhe raporte

Çmimi:200 Euro

Dentalog është një program kompjuterik (softuer) i cili iu mundëson klinikave dentare një menaxhim efikas të punëve të përditshme. Klinika dentare do të menaxhojë informatat e saja duke filluar nga: detajet e klinikës, stafit të saj, terminet, trajtimet, pagesat, informatat e pacientit etj. Ky program punon në rrjetë dhe me shumë përdorues, dhe mundëson përdorim shumë të lehtë të të gjitha funksionaliteteve të tij. Dentalog është zhvilluar me teknologjinë e fundit, gjë që ndikon në perofrmancën, qëndrushmërinë dhe jetëgjatësinë e sistemit.

Beautylog – ofron

1. Menaxhimi i studios
2. Menaxhimi i stafit
3. Menaxhimi i klientave
4. Terminin, trajtimet dhe pagesat
5. Statistika dhe raporte

Çmimi:150 Euro Euro

BeautyLog është një softuer i cili iu mundëson një menaxhim efikas të salloneve të bukurisë.

Avokatura – ofron

Çmimi:250 Euro Euro

Organizata e Kombeve te Bashkuara

MedicalLog – ofron

1. Menaxhimi i spitalit
2. Menaxhimi i stafit
3. Menaxhimi i pacientave
4. Terminin, trajtimet dhe pagesat
5. Statistika dhe raporte

Çmimi:200 Euro

MedicalLog është sistem për menaxhimin e klinikave mjekësore të sferave të ndryshme.

Our Team

Burim Avdiu

Web Developer | Software Architect

Çlirim Kastrati

Full-Stack Developer

Fatbardha Dragusha

Software Developer

Gentian Krasniqi

Front-End Developer

Urim Zymberi

Full-Stack Developer

Albion Rexha

Back-End Developer

previous arrow
next arrow
Slider
en_US