Produktet Tona

Probit ofron disa produkte te cilat jan te implementuar ne klent te ndryshem.

Our products
Mini Finance - ofron

1. Menaxhimi i kompanis
2. Menaxhimi i shitjeve
3. Menaxhimi i blerjeve
4. Libri i shitjeve dhe blerjeve
5. Statistika dhe raporte

Çmimi:150 Euro

Mini Finance është një web aplikacion i cili iu mundëson një menaxhim efikas të financave për kompani që ofrojnë shërbime.

Our products
SISPanel - ofron

1. Moduli i administrimit ofron:
menaxhimin e videove, fotove dhe lajmeve
2. Dashboard

Çmimi:120 Euro

Information Panel -është një sistem i cili ju mundëson organizatave të shfaqen informatat për klientët e tyre.

Our products
MedicalLog - ofron

1. Menaxhimi i spitalit
2. Menaxhimi i stafit
3. Menaxhimi i pacientave
4. Terminin, trajtimet dhe pagesat
5. Statistika dhe raporte

Çmimi:200 Euro

MedicalLog është sistem për menaxhimin e klinikave mjekësore të sferave të ndryshme.

Our products
Dentalog - ofron

1. Menaxhimi i ordinacës
2. Menaxhimi i stafit
3. Menaxhimi i pacientit
4. Terminin, trajtimet dhe pagesat
5. Statistika dhe raporte

Çmimi:200 Euro

Dentalog është një program kompjuterik (softuer) i cili iu mundëson klinikave dentare një menaxhim efikas të punëve të përditshme.

Our products
Beautylog - ofron

1. Menaxhimi i studios
2. Menaxhimi i stafit
3. Menaxhimi i klientave
4. Terminin, trajtimet dhe pagesat
5. Statistika dhe raporte

Çmimi:150 Euro Euro

BeautyLog është një softuer i cili iu mundëson një menaxhim efikas të salloneve të bukurisë.

Our products
Avokatura - ofron

Çmimi:250 Euro Euro

Organizata e Kombeve te Bashkuara

"If you don’t like something change it.
If you can’t change it, change the way you think about it."