Projekti për Delfin LTD

Në kuadër të këtij projekti Cambridge ka menaxhuar:

  • Publikimin e informatave për publikun
  • Mundësin e aplikimit të studentëve për mësim dhe menaxhimit të tyre
  • Mundësinë e regjistrimit të degëve të Cambridge dhe paraqitjen në hartë ku ndodhen degët neper qytete dhe informata per degët
  • Kryerjen e testimit të studentëtve

Shih faqen në linkun www.cambridge-ks.com

"If you don’t like something change it.
If you can’t change it, change the way you think about it."