Web Design & Development

Si kompani e specializuar për zhvillimin e web aplikacioneve, ne ofrojmë  web aplikacione te ndërtuara me porosi sipas kërkesave specifike tuaja. Ne ju dorëzojmë aplikacione të pasura duke kombinuar eksperiencën tonë në fusha të ndryshme të teknologjisë dhe metodologjisë.  Zgjidhjet qe ofrojmë ne janë:

 • Optimale dhe fuqizojnë biznesin tuaj
 • Te zgjerueshme dhe ekonomikisht te arsyeshme
 • Fleksibile sa i përket arkitekturës, me shfrytezueshmeri te larte
 • Me pamje te përshtatshme per shfrytëzuesin e fundit dhe te sigurta

Ne kuadër të zhvillimit të web aplikacioneve ne ofrojmë këto shërbime:

 • Zhvillimi i aplikacioneve sipas porosisë
 • Implementimi dhe zhvillimi i portaleve të bazuara në SharePoint
 • Pershtatja (Customization) e aplikacioneve me kod të hapur
 • Dizajnimi dhe zhvillimi i portaleve me përmbajtje te menaxhueshme (CMS)
 • Zhvillimi i aplikacioneve të avancuara në Ueb
 • Zhvillimi i aplikacioneve RIA (Rich Internet Applications)

Ne kemi experience të zgjeruar në gjuhët programuese më të njohura si:

 • PHP
 • NET (WebForms, MVC), Silverlight-MVVM
 • Java EE (JSP & Servlets, JSF)

Në kuadër të zhvillimit të Ueb faqeve me përmbajtje te menagjueshme ne përdorim platformat me te njohura ne treg, e qe perfshijne:

 • WordPress
 • DotNetNuke
 • Joomla
 • Sharepoint

Gjithashtu ofrojmë mirëmbajtje të aplikacionit që e zhvillojmë dhe shërbime tjera të përkrahjes ashtu që proceset/operacionet në biznesin tuaj të mos ndalen. Këto shërbime përfshijnë analizimin e problemeve, ri-zgjidhja dhe përmirësimi/përditësimi i zgjidhjes së ofruar. Metodologjia e përdorur gjatë zhvillimit të Ueb aplikacioneve ëshë SCRUM, që është një metodologji shumë efikase dhe e përvetësuar mirë nga stafi ynë. Procesi i zhvillimit të aplikacioneve në ueb përfshin:

 • Analizimi i Kërkesave
 • Definimi i Kërkesave
 • Planifikimi i Projektit
 • Vlerësimi i teknologjisë dhe resurseve
 • Analiza e sistemit dhe Disajnimi
 • Liferimi inkremental
 • Zhvillimi evolucionar
 • Testimi i Aplikacionit
 • Përkrahja dhe Mirëmbajtja

"If you don’t like something change it.
If you can’t change it, change the way you think about it."