Now Hiring: Are you a driven and motivated 1st Line IT Support Engineer?

IT Services

IT Services

SHERBIMET

Over the past 6 years, ProBit staff has provided a wide array of end-to-end IT solutions for a range of key vertical industries and horizontal competencies. ProBit , by using this experience, offers its clients a comprehensive suite of IT services including Software Development, Web Design and Development, Mobile Development, Data Engineering and Business Intelligence .

Ne gjithmonë mbesim në kontakt me klientët tanë pas përfundimit të shërbimeve tona dhe në momentin që shfaqet nevoja për përmirësime ose zgjerime, ekipi ynë është në gjendje t’u asistojë dhe të angazhohet në arritjen e caqeve tuaja.

sq