Now Hiring: Are you a driven and motivated 1st Line IT Support Engineer?

IT Services

IT Services

SHERBIMET

Për gjatë 6 viteve të fundit, stafi i ProBit ka bërë një varg të zgjidhjeve të ndryshme të TI-së në institucione të ndryshme publike dhe private. ProBit, duke përdorë këtë eksperiencë, u ofron klientëve të vet shërbime të ndryshme duke përfshirë Konsulencë për Softuer, Dizajnim të Softuerit, Zhvillim dhe dizajnim të Ueb faqeve, Zhvillim të Aplikacioneve të bazuara në Ueb, zhvillim të aplikacioneve për pajisje Mobile, Integrim të aplikacioneve të ndryshme si dhe Shërbime të Kartelave.

Ne gjithmonë mbesim në kontakt me klientët tanë pas përfundimit të shërbimeve tona dhe në momentin që shfaqet nevoja për përmirësime ose zgjerime, ekipi ynë është në gjendje t’u asistojë dhe të angazhohet në arritjen e caqeve tuaja.

sq