Now Hiring: Are you a driven and motivated 1st Line IT Support Engineer?

Kontakto

Contact us

Për të bërë kërkesa për informacione të mëtejshme,Contact Us përmes kanaleve tona sociale.

Na duhen vetëm disa orë!


    Prishtine

    Adresa : Kroni i Bardh, Iliaz Kodra , 10000 Pristina, Kosove.
    E-mail: info@probit-kos.com
    sq